Style.mn цахим худалдааны сайт нь “CТАЙЛ НЭТВОРК” ХХК-ний албан ёсны веб сайт бөгөөд энэхүү үйлчилгээний нөхцөл нь уг веб сайтаар худалдан авалт хийх, үйлчлүүлэхтэй холбоотой үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино.

Дараах үйлчилгээний нөхцөлийн хэрэгжилтэнд “CТАЙЛ НЭТВОРК” ХХК /цаашид байгууллага гэх/ болон хэрэглэгч /цаашид захиалагч гэх/ хамтран хяналт тавина.

  1. Хэрэглэгч STYLE цахим худалдаа үйлчилгээний нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрч баталгаажуулсны үндсэн дээр веб сайтаар худалдаа хийх, үйлчилгээ авах эрхтэй болно.
  2. Бараа бүтээгдэхүүний захиалга хийгдсэнээс хойш 24 цагийн дотор захиалагчийн заасан хаягт хүргэнэ.
  3. Захиалагч онлайн дэлгүүр дээрх бараа бүтээгдэхүүний мэдээлэлтэй бүрэн танилцаж бараа бүтээгдэхүүнээ захиална.
  4. Төлбөр төлөгдсөнөөр таны захиалга албан ёсоор баталгаажна. Захиалга баталгаажсан тохиолдолд захиалгыг болих, цуцлах боломжгүй болно.
  5. Бараа бүтээгдэхүүнээ хүргүүлэн авах хаягаа үнэн зөв бөглөж утсаа нээлттэй байлгана. Хүлээн авах хаяг болон бусад холбогдох мэдээллээ үнэн зөв оруулаагүй тохиолдолд бараа бүтээгдэхүүн цагтаа хүргэгдээгүй эрсдэлийг хэрэглэгч хариуцна.
  6. Захиалагч нь бараа бүтээгдэхүүн бүрэн бүтэн эсэхийг шалган баталгаажуулж авах бөгөөд баталгаажуулж авсанаас хойшхи гарсан эрсдэлийг “байгууллага” хүлээхгүй болно.
Бараа бүтээгдэхүүн солих журам
  1. Захиалсан барааны размер томдсон эсвэл багадсан нөхцөлд солих үйлчилгээ үзүүлнэ.
  2. Хэрэглэгч худалдан авсан барааг солих тохиолдолд хүлээн авсан цагаас хойш 72 цагийн дотор солих боломжтой ба бараа бүрэн бүтэн өмсөөгүй, шошготой байх шаардлагатай.
  3. Өнгө, хэмжээнээс солиулах боломжгүй нөхцөлд өөр төрлийн бараа, бүтээгдэхүүнээс сонгож зөрүүг нэмж төлөх эсвэл ижил үнийн дүнтэй бараанаас сонгох боломжтой.