Follow us


ЗОРИУЛАЛТЫН ӨӨР ДЭЭРЭЭ СОРОНЗОН ЗАМТАЙ ТӨМРӨӨР ХИЙГДДЭГ

 • Гэрэл нэвтрүүлнэ.
 • Агаарыг 70-90% нэвтрүүлнэ.
 • Ус, чийг нэвтрүүлэхгүй.
 • Урт хугацаанд хэрэглэнэ.
 • Авч угаахад хялбар.
 • Бүгд соронзон наалттай.

Нэмэлт сольдгоор ялааны тор хийх боломжтой

ЗӨВХӨН МАНАЙ НАНО ШҮҮЛТҮҮР НЬ:

 • Хуучин хүүхэд хамгаалачгтай цонхонд давхарлаж суулгах боломжтой.
 • Гадагш нээгддэг шилэн фасадтай цонхонд
 • Дотогш нээгддэг бүх төрлийн цонхонд дээр суулгах боломжтой

ХААНА ХЭРЭГЛЭХ БЭ?

 • Орон сууц.
 • Эмнэлэг.
 • Сургууль цэцэрлэг.
 • Албан байгууллага.
 • Олон нийтийн газар.

Бид урьдчилж хэмжээ авсанаас хойш 1-2 хоногт хийнэ


Үнийн санал


Гүцэтгэсэн ажлууд – 2022

Цонхны хэмжээ авах заавар

НАНО цонхны шүүлтүүр – Хэрхэн цэвэрлэх бэ?

“НАНО” цонхны шүүлтүүр – задаргаа танилцуулга

НАНО Цонхны шүүлтүүр – Туршилтууд