7 хоногийн шинэ бараанууд

Нярай хүүхэд

Өлгий-мешок

50,000

Хувцас

Комбинзон

65,000
70,000
60,000
45,000
15,000

Малгай

Малгай

6,000
15,000
15,000
7,000
10,000
75,000
25,000
30,000