style.mn вэб сайт нь дараах тохиолдлуудад иргэн, хуулийн этгээдийг /цаашид “Хэрэглэгч”, “Захиалагч” гэх/ мэдээллийг цуглуулна. Үүнд: Хэрэглэгч гэдэг нь style.mn вэб сайтад нэвтэрч, өөрийн бүртгэлийг үүсгэн бараа бүтээгдэхүүн захиалж буй хувь хүн, хуулийн этгээдийг хэлнэ. Хэрэглэгч бүртгүүлэх үед и-мэйл хаяг болон хэрэглэгчийн үүсгэсэн нууц үг системд хадгалагдана. Хэрэглэгчийн оруулсан нууц үгийг систем шифрлэн кодчилж хадгалах учир хэрэглэгчээс өөр хүн нууц үгийг мэдэх боломжгүй юм. Хэрэглэгч хувийн мэдээллээ оруулах үед таны мэдээлэл (овог нэр, нас, хүйс, улс, өөрийн зураг гэх мэт ерөнхий мэдээллүүд) системд хадгалагдана. Хэрэглэгчийн системд хийсэн дараах үйлдлүүдийн мэдээлэл (таны хувийн мэдээлэл, захиалгын мэдээлэл, сонирхож буй бараа бүтээгдэхүүний мэдээлэл гэх мэт) системд хадгалагдана. Хэрэглэгч фэйсбүүк эрхээрээ www.style.mn вэб сайтад бүртгэл үүсгэсэн бол хэрэглэгчийн мэдээллийг фэйсбүүк хаягнаас нь авах бөгөөд (овог нэр, и-мэйл хаяг, төрсөн огноо, хүйс гэх мэт) хэрэглэгчийн нийтэд ил болгохыг зөвшөөрсөн мэдээллүүд системд хадгалагдаж системд нэвтрэх нууц үг оруулснаар хэрэглэгч болно.