Бүх 6 үр дүн олдлоо

Аялалын гоо сайхан

Аяны ариун цэврийн цүнх

7,000

Аялалын гоо сайхан

Аяны ариун цэврийн цүнх

8,500

Аялалын гоо сайхан

Аяны гуталны цүнх

6,000

Аялалын гоо сайхан

Аяны дотуур хувцасны цүнх

8,500
5,000