Бүх 6 үр дүн олдлоо

45,000
60,000
70,000

Хүүхдийн хувцас

Хүүхдийн Куртик урт 4

120,000

Хүүхдийн хувцас

Хүүхдийн Куртик урт 5

100,000