Бүх 3 үр дүн олдлоо

35,000

Хүүхдийн хувцас

Хүүхдийн Куртик урт 4

120,000

Хүүхдийн хувцас

Хүүхдийн Куртик урт 5

100,000