Бүх 8 үр дүн олдлоо

Хүүхдийн хувцас

Футболк шорт 2 хос (c1)

20,000

Хүүхдийн хувцас

Футболк шорт 2 хос (c2)

20,000

Хүүхдийн хувцас

Цамц өмд 2 хос (c3)

27,000

Хүүхдийн хувцас

Цамц өмд 2 хос (c4)

27,000

Хүүхдийн хувцас

Цамц өмд 2 хос (c5)

27,000
25,000
30,000