Хүүхдийн битүү комбинзон (алаг) хавар намар

30,000

Хүүхдийн комбинзон битүү. 0-6 сар. Хавар, намар
Гар хөлийн ханцуйг эргүүлээд битүү болдог

2 үлдэгдэл