Жирэмсний сойлт (A1)

    30,000 4000

    110 үлдэгдэл (can be backordered)