Олон үйлдэлт жирэмсний дэр D2

70,000

Цахилгаанаараа салдаг тул дурын хэлбэрээр өөрчилж дэрлэх боломжтой.
Төрснийхөө дараа хөхүүл дэр болгох боломжтой

2 үлдэгдэл