fbpx

Олон үйлдэлтэй хөхүүл саран дэр

45,000

Олон үйлдэлтэй саран дэрийг хүүхэд хөхүүлэхдээ хэрэглэнэ. Мөн дараа хүүхэд суухад түшүүрэг болгож тойруулж хэрэглэнэ. Ээжийн нуруу амраах, бөгтөр болохоос сэргийлнэ.