Төрсний дараах бүс (Өөрөөрөө)

40,000

– Энэ бүсийг төрсөнөөс хойш бүсэлж болно. Хөдөө орон нутагт шуудан таксинд явуулна.
– Бэлхүүс болон таазны гэсэн 2 хэсгээс бүрдэнэ. Давхар татуургатай.
– ЧАНАР Маш сайн чанга бүслэгдэнэ.

14 үлдэгдэл